Hp photosmart AİO 2575 kartuş sorunu (337 alternatif 339)

05.03.2013 10:38

 Sorun

Kartuş yüklediğinizde, ürünün kontrol panelinde 'Mürekkep Kartuşu Sorunu' mesajı ortaya çıkar. Ürün, yazdırma işlemini gerçekleştiremiyor.
Çözüm
 
Sorunu çözmek için, sırasıyla aşağıda belirtilen adımları uygulayın.
Birinci adım: Kartuşların çıkarılması, incelenmesi ve yeniden takılması
Kartuşun, ürün içindeki temas noktaları ile tam bir elektrik bağlantısı olmayabilir. Bağlantıyı sağlamak üzere kartuşun çıkarılması ve yeniden takılması için aşağıdaki adımları izleyin.
 1. Ürünü açmak için Güç düğmesine ( ) basın.
 2. Önce çıkış tepsisini, sonra ise kartuş kapağını açın.
  Şekil 1: Çıkış tepsisinin ve kartuş kapağının açılması
  Çıkış tepsisinin ve kartuş kapağının nasıl açıldığını gösteren örnek resim.
 3. Kartuşu aşağıya doğru bastırın ve ardından kartuşu çıkarmak için dışarıya doğru çekin.
  ÖNLEM:Kartuş üzerindeki bakır temas noktalarına veya mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın. Bu parçalara dokunulması; tıkanma, mürekkep hatası ve elektrik bağlantısında arıza ile sonuçlanabilir.
  Şekil 2: Kartuş üzerindeki elektrik temas noktalarına veya mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın
  Kartuştaki elektrik temas noktalarına veya mürekkep püskürtme uçlarına dokunmamak için yapılması gerekenlerin gösterildiği örnek resim
 4. Pislik olup olmadığını görmek için elektrik temas noktalarını kontrol edin.
  • Pislik görürseniz, bkz. İkinci adım: Kartuş temas noktalarının temizlenmesi .
  • Herhangi bir pisliğe rastlamadıysanız, bu yöntemde yer alan bir sonraki adıma geçin.
 5. Kartuşun mürekkep püskürtme uçlarındaki temiz koruyucu bandı çıkarın.
  ÖNLEM:Bakır elektrik bandını kartuştan çıkarmaya çalışmayın.
 6. Etiket üst kısma, bakır temas noktaları ise ürünün içine gelecek şekilde kartuşu tekrar ürüne takın.
  Şekil 3: Kartuşun takılması
  Kartuşun ürüne nasıl takıldığını gösteren örnek resim.
 7. Kartuşu, yerine oturana kadar ürünün içine doğru itin.
 8. Kartuş kapağını kapatın.
 • Bu adımlar sorunu çözdüyse , sorun giderme işlemine devam etmenize gerek yoktur.
 • Sorun devam ediyorsa , bir sonraki adıma geçin.
İkinci adım: Kartuş temas noktalarının temizlenmesi
ÖNLEM:Kartuşun ürün dışında 30 dakikadan fazla kalmaması için temas noktalarını hızlı bir şekilde temizleyin. Kartuşun ürünün dışında fazla uzun kalması, mürekkep püskürtme uçlarının kuruyup tıkanmasına sebep olabilir.
 1. Aşağıdaki malzemeleri temin edin:
  • Damıtılmış su
   ÖNLEM:Çeşme suyu, kartuşa zarar verebilecek kontaminantlar içerebilir.
  • Sünger uçlu bez veya kahve filtre kağıdı gibi elektrik temas noktalarına yapışmayan yumuşak, tiftiksiz malzemeler
  • Temiz bir kağıt sayfası
 2. Kartuş kapağını açın.
 3. Kartuşu çıkarın ve ardından mürekkep püskürtme plakası yukarı dönük olacak şekilde temiz bir kağıdın üzerine koyun.
 4. Güç kablosunu üründen çıkarın.
 5. Tiftiksiz bezi suya batırın ve ardından fazla suyunu almak için sıkın.
 6. Kartuş temas noktalarını temizleyin ancak püskürtme uçlarını temizlemeyin.
  Şekil 4: Temas noktalarının temizlenmesi
  Kartuş temas noktalarının nasıl temizleneceğini gösteren örnek resim.
  1 - Bakır renkli temas noktaları
  2 - Mürekkep püskürtme uçları (temizlemeyin)
 7. Temizlenen alanın kuruması için kartuşu 10 dakikalığına bekletin veya temas noktalarını kurulamak için yeni bir bez kullanın.
 8. Etiket üst kısma, bakır temas noktaları ise ürünün içine gelecek şekilde kartuşu tekrar ürüne takın.
  Şekil 5: Kartuşun takılması
  Kartuşun ürüne nasıl takıldığını gösteren örnek resim.
 9. Kartuşu, yerine oturana kadar ürünün içine doğru itin.
 10. Kartuş kapağını kapatın.
 11. Güç kablosunu yeniden ürüne takın.
 12. Ürünü açmak için Güç düğmesine ( ) basın.
 13. İşi yeniden yazdırmayı deneyin.
 • Bu adımlar sorunu çözdüyse , sorun giderme işlemine devam etmenize gerek yoktur.
 • Sorun devam ediyorsa , bir sonraki adıma geçin.
Üçüncü adım: Yeniden takma ve temizleme adımlarının tekrar edilmesi
 
 1. Birinci adım: Kartuşların çıkarılması, incelenmesi ve yeniden takılmasıadımını tekrar edin.
 2. İkinci adım: Kartuş temas noktalarının temizlenmesi adımını tekrar edin.
 3. İşi yeniden yazdırmayı deneyin.
 • Bu adımlar sorunu çözdüyse , sorun giderme işlemine devam etmenize gerek yoktur.
 • Sorun devam ediyorsa , bir sonraki adıma geçin.
Dördüncü adım: Kartuşların değiştirilmesi
Takılan kartuş düzgün bir şekilde çalışmıyor olabilir veya ürününüz ile uyumsuz olabilir. Yeni bir HP kartuşu takmak için aşağıdaki adımları izleyin.
 1. Ürünü açmak için Güç düğmesine ( ) basın.
 2. Giriş tepsisine HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı yükleyin.
 3. Kartuş kapağını açın.
 4. Kartuşu aşağıya doğru bastırın ve ardından kartuşu çıkarmak için dışarıya doğru çekin.
 5. Yeni kartuşu ambalajından çıkarın.
 6. Temiz koruyucu bandı kartuş temas noktalarından çıkarmak için pembe çekme mandalını çekin.
  Şekil 6: Temiz koruyucu bandın yeni kartuştan çıkarılması
  Temiz koruyucu bandın kartuştan nasıl çıkarılacağını gösteren örnek resim.
  ÖNLEM:Bakır renkli elektrik temas noktalarına veya mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın. Bu parçalara dokunulması; tıkanma, mürekkep hatası ve elektrik bağlantısında arıza ile sonuçlanabilir.
 7. Etiket üst kısma, bakır temas noktaları ise ürünün içine gelecek şekilde yeni kartuşu takın.
 8. Kartuşu, yerine oturana kadar ürünün içine doğru itin.
 9. Kartuş kapağını kapatın.
  Kartuşu taktıktan sonra, ürün otomatik olarak kartuşu hizalar. Hizalama sayfası otomatik olarak yazdırılamazsa, kartuşu elle hizalamak için bir sonraki adıma geçin.
Beşinci adım: Kartuşun hizalanması
 1. Kontrol paneli ekranındaki, Ayarlar simgesine ( ) dokunun.
 2. Araçlar seçeneğine dokunun. Araçlar menüsü açılır.
 3. Kartuşu Hizala seçeneğine dokunun. Kartuşu Hizala penceresi açılır.
 4. Tamam seçeneğine dokunun. Hizalama sayfası yazdırılır.
  Şekil 7: Hizalama sayfası
  Hizalama sayfası örneği
 5. Kartuşun doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını görmek için hizalama sayfasını inceleyin.
  • Onay işaretlerini görüyorsanız, ( ), kartuş düzgün bir şekilde çalışıyordur. Sorun giderme işlemlerine devam etmenize gerek yoktur.
  • X işareti görüyorsanız ( ), Kartuşu Hizala seçeneğine dokunup, kartuşu tekrar hizalayın.
 • Bu adımlar sorunu çözdüyse , sorun giderme işlemine devam etmenize gerek yoktur.
 • Sorun devam ediyorsa , bir sonraki adıma geçin.
Altıncı adım: Yazıcının servis bakımının yaptırılması
 
Önceki tüm adımları tamamladıysanız ve sorunla karşılaşmaya devam ediyorsanız, ürünü servise gönderin.
Ürününüzün garanti kapsamında olup olmadığını belirleyin. Ürününüzün garanti durumunu belirlemeye ilişkin yardıma ihtiyacınız varsa, HP Garanti Kontrol Aracı 'na gidin.
 • Ürününüz garanti kapsamındaysa HP ile irtibat kurun.
 • Ürününüz garanti kapsamında değilse , HP ile irtibat kurmanız ücrete tabi olabilir.