Kurtarma ML-2165W başarısız yanıp sonra

22.05.2014 15:32
Hata ayıklama işleri yaparken bu yöntem kullanılır, ancak firmware dolu değil.
 
1.. Hata ayıklama bağlanması, mod sonda +> girin 
2. Basın  Ctrl + C  ,

 

 

? Eğer harici port indirmek istiyor musunuz [N]:

 

Basın  Y

 

Enter başlayın Adres [0x400E0000]: 0x

 

Tanıtın  400e0000
3. USB doldurun  dökümü  (ilk 120 byte olmadan firmware) orijinal firmware.

 

[[6422528 Byte aldı]] - Complete indiriliyor

 

4. Komutları girin  spi.ep 400e0000 0 620000 1
firmware sonra 5. girin  reboot

Eğer downgrade yapabilirsiniz. Aynı şekilde 
dolgu tam flaş dökümü değil, yanıp sopa programcı dikkatli olun.

Buna ek olarak, aşağıdaki komutları girerek düşürme hata ayıklama:

 

pm.l 40022880 e3a00001 
fl