Lazer yazıcıda yazma sorunları

03.03.2013 17:23

 Bazı Hata Mesajları:

Paper Empıy: Kağıt tablasında kağıt yok.

Chng Toner: Toner karnışunu değiştirin.

Toner Empıy: Toner kartuşu boşalmış.

Chng Drum: Işığa duyarlı tambur zarar görmüş, değiştirin.

Buffer Full: Belleğe aşırı yüklenme var.

Olası Sorunlar ve Çözümleri Baskı Kalitesi İle İlgili Sorunlar:

Sorun:

Baskı soluk çıkıyor.

Çözüm:

Soluk baskı, soluk bir bölge veya düşey beyaz çizgilerin bulunduğu bir blok olabilir.

Toner kartuşunda toner azalmış olabilir. Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu hafifçe sallayın veya kartuşu değiştirin.

Sorun:

Lekeli baskı veriyor.

Çözüm:

I,ekeler, genelde kağıdın arkasında veya önünde beliren küçük, yuvarlak, siyah noktalar şeklinde ortaya çıkarlar. Bazen büyük, aykırı lekeler belirir.

Yazıcının temizliğe ihtiyacı olabilir.

Işığa duyarlı tambur zarar görmüş olabilir. Örneğin parlak ışığa maruz kalmış olabilir.

Sorun:

Baskıda düşey çizgiler bulunuyor.

Çözüm:

Bazen, birbirini izleyen sayfalarda düşey olarak ilerleyen siyah çizgiler veya lekeler belirebilir.

Işığa duyarlı tambur zarar görmüş olabilir. Yerine yenisini takmanız gerekebilir. Örneğin tambur çizilmiş olabilir.

Yazıcının temizliğe ihtiyacı olabilir.

Sorun:

Baskıda yatay çizgiler bulunuyor.

Çözüm:

Bazen, yatay durumda siyah çizgiler ve lekeler belirebilir.

Işığa duyarlı tambur yerine düzgün şekilde oturtulmamış olabilir. Tamburu çıkarın ve yeniden yerleştirin.

Işığa duyarlı tambur sorunlu olabilir. Değiştirmeyi deneyin.

Sorun:

Bir sayfa bütünüyle siyah çıkıyor.

Çözüm:

Toner kartuşu veya ışığa duyarlı tambur yerine düzgün şekilde oturtulmamış olabilir. Çıkarıp, yeniden takın.

Sorun:

Kağıdın yarısı boş çıkıyor.

Çözüm:

Kağıdın alt kısmı boş veya grafik görüntülerinin bir kısmı kesilmiştir. Basmak istediğiniz sayfa standart yazıcı belleğini aşabilir. Yazıcı belleğini arttırın. Basılacak sayfa değerini değiştirin.

Sorun:

Bir sayfa bütünüyle boş çıkıyor.

Çözüm:

Bu durumda sayfa tamamen beyazdır.

Eğer arada sırada boş sayfalar çıkıyorsa;

1- Bastıracağınız sayfa uzunluğunun kullandığınız kağıt uzunluğuna göre doğru şeklide ayarlanmış olduğundan emin olun.

2- Kağıtları ayırması güç olduğundan dolayı yazıcınız bir kerede iki veya daha fazla sayıda sayfayı besliyor olabilir. Kağıtları kağıt kasetinden çıkarın ve sayfalan ayırmak için kağıt kenarlarını üfleyin.

3- Yazılımınız fazladan bir kağıt çıkarma komutu gönderiyor olabilir. Yazılımınızın baskı konfigürasyonu ile ilgili bilgilerini kontrol edin. Eğer bir kelime işlemci programı kullanıyorsanız, doğal sayfa arası ile zorunlu sayfa arasının birbirine çok yakın olup olmadığını kontrol edin. Bu durum boş bir sayfa çıkmasına yol açabilir.

Eğer sayfaların tümü boş çıkıyorsa;

Toner kartuşunda toner hiç kalmamıştır. Kartuşun yenisini takın.

Sorun:

Yazılımdan bir baskı işi gönderdiğinizde yazıcı tepki vermiyor.

Çözüm:

1- Yazıcının paralel kablo bağlantısı gevşektir. Yazıcı ve bilgisayar üzerindeki bağlantıları kontrol edin. Kabloyu bilgisayara vidalarla, yazıcıyı da tel klipslerle sabitleyin.

2- Paralel kablo arızalıdır. Kablonuzu, çalıştığını bildiğiniz başka bir sistem üzerinde deneyiniz.

3- Yazıcı arızalıdır. Bir donanım hatası vardır. Yazıcıyı kapatın ve biraz bekleyin. Daha sonra yazıcıyı açıp işlemi yeniden deneyin. Hata devam ediyorsa servisinizi arayın.

4- Yazılımınız veya yazıcının henüz doğru yazıcı bağlantı noktası için konfigüre edilmemiş. Doğru yazıcı bağlantı noktasına erişip erişmediğinden emin olmak için yazılımınızın yazıcı ayar menüsünü kontrol edin. Bilgisayarınızın birden fazla paralel bağlantı noktası olduğu takdirde doğru noktaya bağlantı yapıldığından emin olun.

Sorun:

Yazıcı, sık sık birden fazla sayfa besliyor veya kağıt sıkıştırıyor.

Çözüm:

1- Kağıt, baskı ortamı ile ilgili şartları karşılamıyor olabilir (kabartmalı, hasarlı veya nemli kağıt). Başka tipte bir kağıt deneyin.

2- Kağıtlar birbirine yapışıyor olabilir. Kağıtları kasetten çıkarın ve sayfaları birbirinden ayırmak için üfleyin.

3- Kağıt kasetinde fazla kağıt vardır. Kağıdın bir kısmını çıkarın.