Yazıcı paylaşımı sorunları

03.03.2013 17:24

Yazıcılarda genel sorun giderme adımları
1. Temel ağ bağlantısının çalışır durumda olduğunu doğrulayın.
Kullanıcı haklarını, protokolleri, paylaşım adlarını ve benzerlerini denetleyip, sunucuya bağlanabildiğinizden emin olun. Dosyaları, Windows Gezgini’ni kullanarak yazıcı sunucusundaki bir paylaşıma kopyalayın. Sunucuya erişemiyorsanız, yazıcıya da erişemeyebilirsiniz.
2. Yerel yazıcı oluşturun ve bağlantı noktasını ağ sunucusuna yönlendirin. Şu adımları izleyin:
a. Bir yerel yazıcı oluşturun ve Bağlantı Noktaları altından yeni bir bağlantı noktası ekleyin.
b. Yerel Bağlantı Noktası’nı tıklatın, Yeni Bağlantı Noktası’nı tıklatın, ardından \\SunucuAdı\YazıcıAdı sözdizimini kullanarak sunucu ve yazıcı adlarını yazın.
c. Yerel yazıcı için yeni bağlantı noktasını kullanın.
Parola istenirse, Windows XP’de parola girmek için bir alan olmayabilir. Hedef bilgisayardaki parolayı boş olacak biçimde sıfırlayın. Örnek: Xerox yazıcı bulunan bir Windows 98 bilgisayarında, parolayı temizleyin ve boş olacak biçimde ayarlayın. (Parolayı “boş” sözcüğü olarak ayarlamayın)

Bu sınama, dosyaların sunucudan bilgisayarınıza kopyalanmasında bir sorun olup olmadığını gösterir. Bu kopyalama işlemi, Kuruluma Bağlan’ı kullanırsanız veya Yazıcı Ekleme Sihirbazı’nda Ağ Yazıcısı’nı tıklatırsanız oluşur.
3. Yazıcı bir PostScript yazıcı değilse, MS-DOS tabanlı bir programdan yazdırıp yazdıramadığınıza bakın. (MS-DOS tabanlı bir programda bir PostScript sürücü seçili değilse, PostScript yazıcıya yazdırılamaz.)

LPT bağlantı noktasını ağ paylaşımıyla eşleştirmek amacıyla net use komutunun kullanılmış olup olmadığını denetleyin. Çalıştırılmışsa, eşleşmeyi silin ve bağlantı noktasını yeniden eşleştirin. Yazdırmayı yeniden deneyin.

Yazdırma işi başarılı olursa, hayalet bağlantılarda bir sorun olabilir. Her oturum açtığınızda bağlantı noktasını yeniden eşleştirmek için bir oturum açma komut dosyası komutunu çalıştırmanız gerekebilir.

Yazdırma işi başarısız olursa, bir komut satırına dir > lptx yazın (burada x, eşleştirilen bağlantı noktasının numarasıdır) ve ENTER tuşuna basın.

Yazdırma işi yine başarısız olursa, ağ bağlantılarını yeniden denetleyin.
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
314067 (https://support.microsoft.com/kb/314067/) Windows XP’de TCP/IP bağlanabilirliği sorunları nasıl giderilir

Üste
Belirli sorunları giderme
Internet Bağlantı Paylaşımı’nı ekledikten sonra bir ağ yazıcısına yazdıramıyorsunuz
Internet Bağlantı Paylaşımı’nı ağa ekledikten sonra yazdıramayabilirsiniz. Bu sorun, Internet Bağlantı Paylaşımı’nın adres aralığı 198.168.0.x olan bir Sınıf C alt ağ kullanması nedeniyle oluşur. Bu sorunu gidermek için, yazıcısının IP adresini Internet Bağlantı Paylaşımı kullanan bilgisayarların alt ağıyla eşleşecek biçimde sıfırlayın.
Windows 98 tabanlı istemciye bir yazdırma işi gönderemiyorsunuz
Windows XP’den, yazıcı paylaşımı için bir parola kullanılan Microsoft Windows 98 tabanlı bir istemciye bir yazdırma işini gönderemeyebilirsiniz. Bu sorunu çözmek için şu komutu çalıştırın:
net use lpt1 \\bilgisayar\yazıcı parola /persistent:yes
Bilgisayar yerine, yazıcıyı paylaşan Windows 98 tabanlı bilgisayarın adını kullanın; yazıcı yerine, yazıcı paylaşımının adını kullanın ve parola yerine, yazıcı paylaşımının parolasını kullanın.
Yerel bağlantı noktası izleyicisi sorunları nedeniyle oluşan hata iletileri
Bilgisayarı yeniden başlattığınızda veya Yazıcı Biriktiricisi hizmetini yeniden başlattığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Spoolsv.exe başlatılamadı
Yazıcının özelliklerini açtığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Kaynak Yetersiz Hatası
Bir belgeyi yazdırmaya çalıştığınızda, bir “Erişim ihlali” (Dr. Watson) hata iletisi alabilirsiniz. Dr. Watson günlüğü, C0000005 hata koduyla Spoolsv.exe dosyasını işaret eder.

Aşağıdaki hata iletisini aldıktan sonra yazdırma biriktiricisi durabilir:
‘Adres’ adresindeki yönerge ‘adres’ bellek adresine başvurdu. Bellek okunamadı.
Yazdırma Biriktiricisi hizmetini yeniden başlatma veya Yazıcılar klasörünü açma girişimi de aynı iletinin alınmasına neden olabilir.

Bu sorunlar, üçüncü tarafa ait bir program varsayılan yerel bağlantı noktası izleyicisini değiştirirse oluşabilir. Bu sorunları gidermek için, kayıt defterinden Yerel Bağlantı Noktası değerini değiştirin. Şu adımları izleyin: Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sistemini yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.
1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni başlatın.
2. Kayıt defterinde, aşağıdaki anahtarın altında bulunan Local Port değerini bulun ve seçin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Print\Monitors\Local Port
3. Driver anahtarını çift tıklatın ve ardından değeri düzenleyin. Dize değerini Localspl.dll olarak değiştirip Tamam’ı tıklatın.
4. Üçüncü tarafa ait bağlantı noktası izleyicileri için aşağıdaki kayıt defteri anahtarını denetleyin ve varsayılan bağlantı noktası izleyicileri dışındaki tüm bağlantı noktası izleyicilerini kaldırın:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Print\Monitors
Varsayılan bağlantı noktası izleyicileri şunlardır:
AppleTalk Printing Devices (Services for Macintosh yüklüyse)
BJ Language Monitor
Local Port
PJL Language Monitor
Standard TCP/IP Port
USB Monitor
Windows NT Fax Monitor
5. Üçüncü tarafa ait yazıcı sağlayıcıları için aşağıdaki kayıt defteri anahtarını denetleyin ve varsayılan yazıcı sağlayıcıları dışındaki tüm yazıcı sağlayıcılarını kaldırın:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Print\Providers
Varsayılan yazıcı sağlayıcıları şunlardır:
Internet Print Provider
LanMan Print Provider
6. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nden çıkın.
Kayıt defterini düzenledikten sonra, yazdırma biriktiricisini yeniden başlatın:
1. Başlat’ı tıklatın, Çalıştır’ı tıklatın, mmc yazın ve Tamam’ı tıklatın.
2. Dosya menüsünde, Ek Bileşen Ekle/Kaldır’ı tıklatın.
3. Ekle’yi tıklatın, Bilgisayar Yönetimi’ni tıklatın, Ekle’yi tıklatın ve ardından Son’u tıklatın.
4. Kapat’ı ve sonra Tamam’ı tıklatın.
5. Bilgisayar Yönetimi’ni genişletin, Hizmetler ve Uygulamalar’ı genişletin, ardından Hizmetler’i tıklatın.
6. Yazdırma Biriktiricisi’ni sağ tıklatın ve Başlat’ı tıklatın.

Üste
Windows NT 4.0′a Windows XP yazıcı sürücüleri ekleyemiyorsunuz
Windows NT 4.0 tabanlı bir bilgisayar tarafından yönetilen bir ağ yazıcısını Windows XP tabanlı bir bilgisayara eklemek için, yazıcıyı Windows XP tabanlı bilgisayarın LPT1 noktasına el ile yükleyin. Şu adımları izleyin:
1. Başlat’ı tıklatın, Çalıştır’ı tıklatın, Aç kutusuna control.exe yazın ve Yazıcı ve Fakslar’ı tıklatın.
2. Yazıcıyı sağ tıklatın ve ardından Özellikler’i tıklatın.
3. Bağlantı Noktaları sekmesinde, LPT1′i tıklatın.
4. Bağlantı Noktası Ekle’yi tıklatın.
5. Yerel Bağlantı Noktası’nı çift tıklatın.
6. \\SunucuAdı\YazıcıPaylaşımı yazın; burada SunucuAdı, sunucunun adı ve YazıcıPaylaşımı da yazıcı paylaşımının adıdır.
7. Tamam’ı tıklatın.
“Aygıt hazır değil” hata iletisini alıyorsunuz
Bir belgeyi yazdırdığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
“Belgenin adı” belgesi LPT1 üzerine yazdırılırken bir hata bulundu: Aygıt hazır değil.
Yazıcı bir ağ yazıcısıysa, ağ bağlantısının olduğundan ve sunucunun paylaşım isteklerine yanıt verebildiğinden emin olmak için, \\SunucuAdı kullanarak bir işlemler arası iletişim (IPC) açmaya çalışın.

Yerel yazıcı için, kabloları ve yerel olarak bağlı olan yazıcının gücünü denetleyin.

Bu yöntemler işe yararsa, yazıcı sürücülerini yeniden yüklemeniz gerekebilir. Yazıcıları tümüyle kaldırmak için, kayıt defterini düzenleyin:
1. Başlat’ı tıklatın, Çalıştır’ı tıklatın ve Aç kutusuna regedit yazın.
2. Kayıt defterinde, aşağıdaki anahtarın altında bulunan Printers değerini bulun ve seçin:
KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Print\Printers
3. Bu anahtar altında yüklü olan yazıcıları kaldırın. Örneğin, Genel/Salt Metin yazıcı için aşağıdaki anahtarı kaldırın:
KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Print\Printers\Generic/Text Only
4. Bu makalenin “Yerel Bağlantı Noktası İzleyicisi Sorunları Nedeniyle Oluşan Hata İletileri” bölümündeki yönergeleri izleyin.
5. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nden çıkın.
Bunu yaptıktan sonra, yazıcınızın sürücülerini yeniden yükleyin.
16 bit MS-DOS tabanlı bir programdan yazdıramıyorsunuz
Bu durumda, komut satırına aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:
net use lpt1: \\sunucuadı\yazıcıpaylaşımı /persistent:yes
16 bit programdan LPT1′e yazdırın. MS-DOS tabanlı 16 bit programların başka bağlantı noktalarını kullanmaları gerekirse, bu tür bir programa başka LPT bağlantı noktaları atayabilirsiniz.

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
257859 (https://support.microsoft.com/kb/257859/) BitWare Windows 2000′de Spoolsv.exe program hatasına neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Hatalı yapılandırılmış veya uyumsuz işaretle ve yazdır durumları nedeniyle oluşan hata iletileri
İşaretle ve Yazdır, yönetimsel yükü azaltır, yazdırma işlemlerini basitleştirir ve otomatik olarak gerçekleştirir. İşaretle ve Yazdır işlevi, Microsoft Windows 95, Windows 98 ve Windows 98 İkinci Sürüm’de (istemci olarak), ayrıca Windows NT 3.5 ve sonrasında kullanılmaya başlanmıştır.

Yazıcı sunucusundaki bir yazıcıya bağlandığınızda, bağlantı istemcisi yazıcı sunucusunda uygun sürücüler arar. Sürücüler sunucuya yüklenmişse, otomatik olarak karşıdan yüklenirler ve istemci için yapılandırılırlar. Ancak sürücüler yoksa, sürücüleri seçmeniz ve yüklemeniz istenir.

Windows tabanlı bir ağ istemcisini bir yazıcı sunucusuna bağlamaya çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Aygıt adı yazıcısının bulunduğu sunucuda doğru yazıcı sürücüsü yüklenmemiş. Sürücüyü yerel bilgisayarınıza yüklemek isterseniz, Tamam’ı tıklatın.
Aşağıdaki durumlarda, bu hata iletisini alabilirsiniz:
• Sunucu ileti bloğu (SMB), yazıcı sunucusuna bağlıysa.
• Yeni Internet Yazdırma Protokolü’nü (IPP) kullanarak bir yazıcıya bağlanırsanız ve Internet yazdırma sunucusunda uygun bir sürücü yüklenmemişse.
• Bilgisayarda Windows XP ile uyumlu olmayan bir üçüncü taraf sürücü yüklüyse.
Bu durumlardan birinde hata iletisini alırsanız, uygun geçici çözümü kullanın.

Üste
Geçici çözümler
SMB ile bağlantılı yazıcı sunucusu
SMB yazıcı sunucuları, ağdaki iş istasyonlarının yazdırma işlerini bir ara bilgisayara veya yazdırma sunucusuna gerek kalmadan, doğrudan bir yazdırma sunucusuna göndermesine olanak verir. Bu yapılandırma türü, İşaretle ve Yazdır özelliğini desteklemez.

Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, aşağıdaki adımları izleyip yazıcı sürücüsünü yerel olarak yükleyin ve SMB yazıcı paylaşımına bir bağlantı oluşturun:
1. Başlat’ı tıklatın, Çalıştır’ı tıklatın, Aç kutusuna control.exe yazın ve Yazıcı ve Fakslar’ı tıklatın.
2. Yazıcı ekle’yi çift tıklatın ve ardından İleri’yi tıklatın.
3. Bu bilgisayara bağlı yerel yazıcı’yı ve sonra da İleri’yi tıklatın.
4. Yeni bağlantı noktası oluştur’u tıklatın.
5. Tür kutusunda Yerel Bağlantı Noktası’nı seçin ve İleri’yi tıklatın.
6. SMB paylaşım adını yazın. Örneğin:
\\YazdırmaSunucusu\PaylaşımAdı
7. Sihirbaza devam edin ve aygıt için uygun sürücüyü yükleyin.
Internet yazdırma protokolü
IPP’yi, intranet veya Internet üzerinden doğrudan bir Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi’ne (URL) yazdırmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, yazıcıyı Microsoft Internet Explorer kullanarak Internet’ten veya Intranet’ten de yükleyebilirsiniz. IPP yazdırma sunucusunda uygun bir sürücü yüklü değilse hata iletisi oluşabilir.

Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, uygun yöntemin adımlarını izleyin:
Yöntem 1 (yalnızca yöneticiler)
Sunucuya uyumlu bir sürücü yükleyin.
1. Başlat’ı tıklatın, Çalıştır’ı tıklatın, Aç kutusuna control.exe yazın ve Yazıcı ve Fakslar’ı tıklatın.
2. Yazıcı ekle’yi çift tıklatın ve ardından İleri’yi tıklatın.
3. Bu bilgisayara bağlı yerel yazıcı’yı ve sonra da İleri’yi tıklatın.
4. Yeni bağlantı noktası oluştur’u tıklatın.
5. Tür kutusunda Yerel Bağlantı Noktası’nı seçin ve İleri’yi tıklatın.
6. Paylaşım adını yazın. Örneğin:
\\YazdırmaSunucusu\PaylaşımAdı
7. Sihirbaza devam edin ve aygıt için uygun sürücüyü yükleyin.
Yöntem 2
İstemci bilgisayarına uygun bir sürücü yükleyin ve yazıcıyı uygun bir IPP URL’sine yönlendirin.
1. Başlat’ı tıklatın, Çalıştır’ı tıklatın, Aç kutusuna control.exe yazın ve Yazıcı ve Fakslar’ı tıklatın.
2. Yazıcı ekle’yi çift tıklatın ve ardından İleri’yi tıklatın.
3. Bu bilgisayara bağlı yerel yazıcı’yı ve sonra da İleri’yi tıklatın.
4. Yeni bağlantı noktası oluştur’u tıklatın.
5. Tür kutusunda Standart Bağlantı Noktası İzleyicisi’ni ve ardından İleri’yi tıklatın.
6. IPP yazdırma sunucusunun Internet Protokolü (IP) adresini yazın.
7. Yazıcı Ekleme Sihirbazı’na devam edin ve uygun sürücüyü yükleyin.
Uyumsuz yazıcı sürücüsü
Windows NT 4.0 için yazılan bazı üçüncü taraf sürücüler Windows XP’de düzgün çalışmaz. Uyumsuz bir sürücüyü yüklemeye çalışırsanız, İşaretle ve Yazdır sırasında hata iletisi görüntülenir.

Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, uygun yöntemin adımlarını izleyin:
Yöntem 1 (yalnızca yöneticiler)
Üreticinin Web sitesinden güncelleştirilmiş bir sürücüyü kullanın:
1. Güncelleştirilmiş sürücüyü karşıdan yükleyin ve kurun.
2. Sürücünün bir kaldırma aracı varsa, bu adımlara devam etmeden önce aracı çalıştırın.
3. Başlat’ı tıklatın, Çalıştır’ı tıklatın, Aç kutusuna control.exe yazın ve Yazıcı ve Fakslar’ı tıklatın.
4. Yazıcı ekle’yi çift tıklatın ve ardından İleri’yi tıklatın.
5. Bu bilgisayara bağlı yerel yazıcı’yı ve sonra da İleri’yi tıklatın.
6. Önceki sürücü için kullandığınız bağlantı noktasını tıklatın.
7. Disketi Var’ı tıklatın ve güncelleştirilmiş sürücünüzün yükleme klasörünün adını yazın.
8. Kuruluma devam edin ve sürücüyü alt düzey istemcilerle paylaşın.
Yöntem 2 (yalnızca yöneticiler)
Yazdırma sunucusuna bir Windows XP sürücüsü yükleyin:
1. Özgün sürücünün bir kaldırma aracı varsa, bu adımlara devam etmeden önce aracı çalıştırın.
2. Başlat’ı tıklatın, Çalıştır’ı tıklatın, Aç kutusuna control.exe yazın ve Yazıcı ve Fakslar’ı tıklatın.
3. Yazıcı ekle’yi çift tıklatın ve ardından İleri’yi tıklatın.
4. Bu bilgisayara bağlı yerel yazıcı’yı ve sonra da İleri’yi tıklatın.
5. Önceki Özgün Donanım Üreticisi (OEM) sürücüsü için kullandığınız bağlantı noktasını tıklatın.
6. Model/Üretici listesinden uygun modeli tıklatın.
7. Kurulumu tamamlayın ve yazıcıyı ağ kullanımı için paylaştırın.
Yöntem 3
Uyumlu bir sürücüyü istemciye yerleştirin ve çıkışı sunucuya yönlendirin:
1. Başlat’ı tıklatın, Çalıştır’ı tıklatın, Aç kutusuna control.exe yazın ve Yazıcı ve Fakslar’ı tıklatın.
2. Yazıcı ekle’yi çift tıklatın ve ardından İleri’yi tıklatın.
3. Bu bilgisayara bağlı yerel yazıcı’yı ve sonra da İleri’yi tıklatın.
4. Yeni bağlantı noktası oluştur’u tıklatın.
5. Tür kutusunda Yerel Bağlantı Noktası’nı seçin ve İleri’yi tıklatın.
6. Paylaşım adını yazın. Örneğin:
\\YazdırmaSunucusu\PaylaşımAdı

7. Sihirbaza devam edin ve aygıt için uygun sürücüyü yükleyin.